Dijital Markalaşma

İlk olarak dijital ortamda markasının popülerliğinin devamlılığını isteyen kurum veya kuruluşlar önceden belirlemiş oldukları markalarını dijital ortamda da bulundurmalıdır.